The floating community

Henrik Valeur, The floating community. Copenhagen, The Architectural Publisher B.

December 2021

A festival-like book about a spontaneously evolved and self-organized community of outsiders living in small self-refurbished boats and small self-constructed houses on rafts, located on the water in a central part of Copenhagen (Denmark). The community is known, alternatively, as the Harbor of Peace and the Pirate Harbor. The book includes illustrations of the way the people there are living (off-grid) and the art they are creating (art brut), experiments with permaculture and simple low-tech solutions, mappings of the place and its development, and proposals for similar developments in other places, as well as studies of other (sea-)nomadic cultures and references to other (anarchistic) thoughts and thinkers. The book is based on three years of action research on site and has been made in close collaboration with current and former residents.

Read more

Floating community-cover

En anden by (Another city)

Henrik Valeur, En anden by. Copenhagen, The Architectural Publisher B.

September 2021

The book is critical of the current – developer driven and technocratic controlled – model of urbanization and proposes a more anarchistic approach, in which people have a far greater say. It includes descriptions from Copenhagen of a group of people’s struggle to preserve their self-made homes in the water of Erdkehlgraven, and of local citizens’ attempt to make their street greener and more social in Badensgade. But the book also conveys visions of urban development in a reciprocal relationship with nature and of moving cities in response to climate change, as well as discussions of the architects’ ethical dilemmas and the need for a different architectural education.

Read more (In Danish)

En anden by

Dokumentation af Fredens Havn og udvikling af forslag til flydende bofællesskaber

Praktik

Kampen om Fredens Havn handler om ”retten til byen” der, som David Harvey formulerer det, ikke bare er et spørgsmål om adgang til byens ressourcer men om retten til selv at bestemme hvordan man vil leve i byen. Men det er også et eksperiment, som kan lære os noget om at leve i harmoni med naturen i byen og om at udvikle byen på en mere spontan og selvorganiseret måde.

Fredens Havn er et fællesskab med selvbyggede boliger af kasserede småbåde og andre flydende konstruktioner på vandet og et lille landområde langs Refshalevej, der anvendes til køkkenhave og fælles aktiviteter.

Med udgangspunkt i erfaringerne fra Fredens Havn, arbejder vi med at udvikle forslag til flydende bofællesskaber i havne andre steder i landet, hvor tidligere tiders funktioner i forbindelse med fiskeri, handel og værftsdrift, er forsvundet.

Som praktikant er du med til:

1) At undersøge alternative boformer og nomadiske livsformer som det f.eks. kommer til udtryk i kolonihaveforeningen, sejlerklubben eller på campingpladsen, men også som praktiseret af inuitterne i Arktis, Moken-folket i havet omkring Burma og Thailand og Uru-folket på Titicacasøen på grænsen mellem Bolivia og Peru.

2) At dokumentere Fredens Havn – dets historie og æstetik (med fokus på det ydmyge og flygtige, det rodede og farverige), de (sociale og fysiske) principper og praktikker som får det til at fungere, nuværende mangler og mulige forbedringer, samt udfordringer og potentialer i forhold til klimatilpasning, naturbeskyttelse, ressourceforbrug, mental og fysisk sundhed, hjemløshed, social retfærdighed og kulturel mangfoldighed.

3) At udvikle forslag til flydende bofællesskaber til mennesker som ellers risikerer at blive hjemløse eller som bare gerne vil leve på en  nomadisk og nøjsom måde. Projektet søger at løse to konkrete problemer, nemlig den stigende mængde affald i form af småbåde i glasfiber, som ikke bare kan brændes, men må deponeres, og den stigende mangel på billige og alternative boformer.

Resultaterne forventes udgivet i bogform.

Projektet involverer samarbejde med en række forskellige fagligheder og ledes af arkitekt-urbanist Henrik Valeur.

Send ansøgning til job@henrikvaleur.dk

Ansøgningsfrist: 31 december 2020