Dokumentation af Fredens Havn og udvikling af forslag til flydende bofællesskaber

Praktik

Kampen om Fredens Havn handler om ”retten til byen” der, som David Harvey formulerer det, ikke bare er et spørgsmål om adgang til byens ressourcer men om retten til selv at bestemme hvordan man vil leve i byen. Men det er også et eksperiment, som kan lære os noget om at leve i harmoni med naturen i byen og om at udvikle byen på en mere spontan og selvorganiseret måde.

Fredens Havn er et fællesskab med selvbyggede boliger af kasserede småbåde og andre flydende konstruktioner på vandet og et lille landområde langs Refshalevej, der anvendes til køkkenhave og fælles aktiviteter.

Med udgangspunkt i erfaringerne fra Fredens Havn, arbejder vi med at udvikle forslag til flydende bofællesskaber i havne andre steder i landet, hvor tidligere tiders funktioner i forbindelse med fiskeri, handel og værftsdrift, er forsvundet.

Som praktikant er du med til:

1) At undersøge alternative boformer og nomadiske livsformer som det f.eks. kommer til udtryk i kolonihaveforeningen, sejlerklubben eller på campingpladsen, men også som praktiseret af inuitterne i Arktis, Moken-folket i havet omkring Burma og Thailand og Uru-folket på Titicacasøen på grænsen mellem Bolivia og Peru.

2) At dokumentere Fredens Havn – dets historie og æstetik (med fokus på det ydmyge og flygtige, det rodede og farverige), de (sociale og fysiske) principper og praktikker som får det til at fungere, nuværende mangler og mulige forbedringer, samt udfordringer og potentialer i forhold til klimatilpasning, naturbeskyttelse, ressourceforbrug, mental og fysisk sundhed, hjemløshed, social retfærdighed og kulturel mangfoldighed.

3) At udvikle forslag til flydende bofællesskaber til mennesker som ellers risikerer at blive hjemløse eller som bare gerne vil leve på en  nomadisk og nøjsom måde. Projektet søger at løse to konkrete problemer, nemlig den stigende mængde affald i form af småbåde i glasfiber, som ikke bare kan brændes, men må deponeres, og den stigende mangel på billige og alternative boformer.

Resultaterne forventes udgivet i bogform.

Projektet involverer samarbejde med en række forskellige fagligheder og ledes af arkitekt-urbanist Henrik Valeur.

Send ansøgning til job@henrikvaleur.dk

Ansøgningsfrist: 31 december 2020

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s