En anden by – det oprørske København

Idebeskrivelse

Samarbejdsbog
Arbejdstitel: En anden by – det oprørske København
Redaktør: Henrik Valeur

Tema
Fortællinger om forskellige steder i København, hvor befolkningen har gjort oprør mod magtens og kapitalens forsøg på at styre hvordan byen udformes og anvendes:

1. Christianshavn – fra besættelsen af Sofiegården og etableringen af Christiania til kampen om Krøyers Plads og Fredens Havn.
2. Nørrebro – fra slumstormere og kampen om Byggeren til bz’ere og kampen om Jagtvej 69 til bandekampe og aktivisme.
3. Sydhavn – fra Bådehavnsgadekvarteret og haveforeningerne, Karens Minde og Børnenes Dyremark, til kampen om Stejlepladsen.

Om hvordan kampen for selvbestemmelse, over lang tid, har medvirket til at gøre disse bydele levende, socialt inkluderende og kulturelt mangfoldige, samtidig med at der her har dannet sig nogle fælles bevidstheder og praktiske tiltag til mere miljø- og klimavenlige måder at leve, og er skabt en lang række alternative bolig- og byrumstypologier, heriblandt forskellige former for kollektiver og fælleshuse, selvbyggede boliger og flydende boligklynger, byggelegepladser og dyrefolde, folkekøkkener og fælles køkkenhaver.

Og om hvordan det selvskabte og selvstyrede fortsat kan udvikle sig og principperne og ideerne genanvendes andre steder.

Indhold
Mange illustrationer (avisudklip, brugsanvisninger, foto-collager, tegneserier m.v.) og lidt tekst (digte, interviews, slogans, tørre facts m.v.).

Bidragsydere
Arkitekter, arkivarer, forfattere, geografer, historikere, kunstnere.

Layout
Anarkistisk og poetisk (eks: Wolf Vostell og Dick Higgings [red.] Fantastic Architecture. New York, Something Else Press, 1971: https://monoskop.org/images/0/0a/Vostell_Wolf_Higgins_Dick_eds_Fantastic_Architecture.pdf)

Forlag
Arkitekturforlaget B

Sprog
Dansk og engelsk version

Referencer

P1010940s
Fredens Havn, Christianshavn
Folkets Hus
Folkets Hus, Nørrebro
Børnenes Dyremark3
Børnenes Dyremark, Sydhavn

Valeur, H. (2020) Fortællingen om grønne bydele er falsk. Debat i Politiken Byrum 21.01.2020: https://politikenbyrum.dk/Debat/art7618808/Fortællingen-om-grønne-bydele-er-falsk

Valeur, H. (2019) Kan vi ændre levevis? Kronik i Politiken 20.02.2019: https://developmenturbanism.com/kan-vi-aendre-levevis?